Tagarchief: grote arkana

2018 jaarkaart de zon

Mijn verjaardagsdatum dit jaar opgeteld is 19 d.w.z. de jaarkaart is de zon

Dit kun je ook reduceren (1+9) naar 10 rad van fortuin.
En dat kun je zelfs verder reduceren (1+0) tot 1 de magier. Ik duidt thuis voor dit jaar ook deze andere kaarten omdat ze beiden een rol spelen.
In mijn berekening is mijn jaarkaart voor 2018 de zon. De zon komt dit jaar op mijn levenspad met lessen en archetypische duidingen in de eerste helft van dit jaar en de meer innerlijke beleving daarvan in de tweede helft van dit jaar.

En weet je, ik ben afgelopen jaren zeker 5 of 6 verschillende manieren tegengekomen waarop door tarotisten de jaarkaarten berekend worden! Niet alleen de optelling is bij bekende tarotisten verschillend, maar ook de datum van ingang, en natuurlijk de duiding zelf. Vind daarin dus zelf gewoon je eigen weg.

Naast de jaarkaart doe ik een legging voor het jaar 2018. Veel tarotisten trekken 12 kaarten voor 12 maanden. Zelf leg ik een patroon, met vraag, wat is de tendens, waar zou ik aandacht aan kunnen geven, waar moet ik op letten etc. Dat voelt het beste. Vorig jaar trok ik voor ieder één kaart, maar dat beviel niet en 12 of 13 kaarten voor elke maand of maan vind ik óók niets voor mij. Een legging dus, die schrijf ik een andere keer uit.

De Zon

De zon tarotkaart 19

Als een jaarkaart betekent De Zon succes. De Zon voorspelt de geboorte van een nieuw project, dat in de dromen en fantasieën van het voorgaande jaar ontstaan is.
Nieuwe inzichten breken door en situaties die vorig jaar mistig waren helderen dit jaar op. Er kunnen geheimen onthuld worden. Je kunt, bevrijd van de angsten die je bedrukten, weer ontvankelijk zijn. Dromen kunnen nu waar worden.Je ideeën werpen vrucht af, omdat je ontdekt hebt hoeveel bereikt kan worden door bevestigend denken. Volg vol vertrouwen je intuïtie en je zult merken dat die je niet in de steek laat. Wees hartelijk en gul. Verwacht dit jaar enkele goede resultaten te zien. Wees als een kind. Doe af en toe een gokje. Verzoeningen met anderen zijn nu mogelijk.

De Zon is de bron van zowel tijdelijke aardse als geestelijke rijkdommen. Denk daarom positief over je voorspoed en laat elke dag je meer wijsheid en begrip aanreiken.

Het is een jaar van geluk hebben; er zullen zich veel kansen en mogelijkheden aandienen, wees er op voorbereid die te grijpen.

Bron o.a. de lessen van Mary Greer.

Advertenties

kluizenaar van 2017

2017 was voor mij het jaar van de Kluizenaar. Heel erg veel en diep naar binnengekeerd, heel veel zaken afgerond en andere nog open liggende dingen afgesloten. Ik vond het daarmee een zwaar jaar.  Halverwege het jaar is mijn verjaardag en  kreeg ik van mijn vereniging de volgende kaart, die een aantal zaken helder duidde:

In een jaar van De Kluizenaar raakt u geïsoleerd en bent u alleen, vaak al meteen vanaf het begin van het jaar. U probeert met vrienden samen te komen, maar ze hebben het te druk, zijn verhuisd of houden zich met andere dingen bezig. maar dan merkt u dat u het best leuk vindt om meer tijd voor uzelf te hebben. Er zijn dingen waarover u moet nadenken en andere om af te ronden, en daar hebt u tijd voor uzelf voor nodig. In een 9-jaar (het laatste ééncijferige getal) moet u alle projecten en alles wat van de voorgaande jaren is blijven liggen afronden, zodat u onbelast in het volgende jaar aan iets nieuw kunt beginnen. Knoop de losse eindjes aan elkaar en maak schoon schip, want anders zullen ze deel gaan uitmaken van de last waar u in een jaar van De Gehangene aan onderdoor gaat.

Uw jaar van De Kluizenaar is een jaar van introspectie: u kijkt terug naar wat u achter u hebt en vooruit naar waar u heen gaat. Wees u bewust van wat u in de laatste cyclus bereikt en geleerd hebt. U bevindt u op het hoogtepunt van presteren: wat is het? Het is tijd om u weer op uw doelen op de lange termijn af te stemmen. De Kluizenaar heeft als het ware de ster van De Ster-kaart te pakken en gebruikt dat visioen om zijn weg te verlichten. Wat is het licht dat uw pad beschijnt?

In een jaar van De Kluizenaar vindt u mogelijk leraar of gids die u helpt. Zo iemand lijkt gewoonlijk ouder en wijzer en biedt een voorbeeld om na te volgen. Of u bent zelf zo’n gids voor iemand anders, in het besef dat u met de energie van De Kluizenaar onderricht door het voorbeeld te geven, niet door wat u zegt.

Vanuit uw teruggetrokken positie verkrijgt u een breed perspectief en voelt u grote begaanheid met de mensheid, waarvan velen in uw kring zouden kunnen profiteren.
Na het krachten verslinden van het jaar van Kracht voelt u misschien behoefte aan wat eerlijk verdiende rust. Laat verwondingen genezen en hervind uzelf. Met deze met Maagd corresponderende kaart werkt u hard en onzelfzuchtig om klaar te zijn voor de toekomst. Vergeet echter niet dat de behoedzaamheid in overvoorzichtigheid kan omslaan, volharding in halsstarrigheid en wijsheid in schijnheiligheid.

Zegenwagen VII

In een jaar van De Zegewagen handelt u en gaat u verder volgens de in het jaar der Geliefden genomen beslissingen. (In een jaar der geliefden besluit u misschien een relatie te beëindigen, maar u doet het pas in een jaar van De Zegewagen). In het jaar van De Zegewagen ligt de nadruk op uw doelen en bundelt u uw krachten om vooruit te gaan. Met het getal 7, symbolisch voor initiatie, is het een jaar om vaardigheden te leren beheersen. U dient uw vakkundigheid te bewijzen in moeilijke situaties, vaak met botsende aspecten. U moet aan zelfbeheersing en zelfdiscipline werken. Als u uw instincten en emoties (weergegeven door de sfinxen) de vrije teugel laat, rukken ze u misschien uiteen. Dat kan de vorm aannemen van een of andere ineenstorting (uw geduld verliezen of erger) of een ongeval (soms letterlijk met uw auto/wagen).

de zegewagen image by Will Worthington
In een jaar van De Zegewagen treedt u op als een krijger. De epauletten van de wagenmenner verraden een drang om anderen te dienen en te beschermen of een goede zaak te verdedigen. Zoals bij de Ridders die in vroeger tijden op zoek waren naar de Graal, heeft uw jaar van De zegewagen de grootste betekenis wanneer u een duidelijk doel voor ogen hebt en een vaste koers vaart. u ontwikkelt assertiviteit en vestigt een identiteit in de wereld. Rijdt u echter te hard, dan wordt u misschien strijdlustig en verwaand en rijdt u zonder consideratie iedereen van de sokken.

Om uzelf gemakkelijker in de wereld te poneren, trekt u een of ander gepast harnas of uniform of een zgn. Persona aan. Met een duur pak kunt u zich bijvoorbeeld de geslaagde zakenman voelen, terwijl u aan een speciaal uniform of gereedschap vertrouwen in uw meesterschap ontleent. Met zulke middelen verhult u tevens uw kwetsbare gevoelens en onzekerheid.
Mensen reizen of verhuizen vaak in een jaar van De Zegewagen, maar met deze met de Kreeft corresponderende kaart is het gevoel geworteld te zijn desondanks voor u onontbeerlijk om u in een mogelijk turbulent jaar zeker te voelen. Soms zult u zo gehecht aan uw thuis raken of beschermd worden door het harnas, dat u ‘versteent’ en een onverplaatsbaar object wordt. Aangezien de Maan over Kreeft heerst, kan in de nabijheid van water vertoeven u helpen uw lichtgeraakte emotionaliteit te ontspannen en uw zenuwen tot rust te brengen.

tekst uit Tarotconstellaties van Mary Greer

Jaarkaart voor een jarige: de geliefden

In een jaar der Geliefden valt de nadruk op relaties. de geliefden lijsterbesU begint ze en beëindigt ze, of soms zult u aan helemaal geen relatie deelnemen, omdat u niet met minder genoegen wenst te nemen dan wat u echt wilt en nodig hebt. Het kan ook om relaties met uw familie, collega’s of vrienden gaan. Met deze kaart, die met Tweelingen correspondeert en door Mercurius geregeerd wordt, is een van uw lessen open en eerlijk te leren communiceren, waarbij niets verborgen wordt gehouden. In een jaar der Geliefden verwacht u dat van anderen zowel als van uzelf.

De grootste les is: Wat wilt u in een relatie en waar hebt u behoefte aan? De mensen met wie u serieus een band aan gaat, weerkaatsen uw zelfbeeld, en daarom moet u in een jaar der Geliefden stil staan bij hoe anderen u zien en behandelen, zodat u meer te weten komt over hoe u uzelf ziet.

Dit is ook een jaar om veel van de steun en aanmoediging die u nodig hebt in uzelf te leren vinden. U gaat beseffen dat u kunt communiceren met een innerlijke stem (vaak gewaargeworden als van het andere geslacht), die een directe verbindingslijn met uw hoogste Zelf heeft. U leert uw verwachtingen van en projecties op de mensen in uw leven terug te nemen. Dit jaar begint u ermee de mannelijke en vrouwelijke energieën in u te vermengen en in evenwicht te brengen.

Een oude titel voor de kaart is ‘De Twee Wegen’. Dat herinnert ons eraan dat een jaar der Geliefden een jaar van keuzes is en vaak een belangrijk keerpunt in uw tienjarige cyclus behelst. Uw relaties zullen daarom van grote invloed op uw keuzes en besluiten zijn, en misschien liggen ze er wel aan ten grondslag. Onthoud dat oprechte communicatie het keurmerk van het jaar is en cruciaal in alle besluitvorming.

tekst uit Tarotconstellaties van Mary Greer

De zegewagen

Grote arkanakaart 7: de zegewagen

de zegewagen image by Will WorthingtonDe zegewagen heeft als archetype: het vertrek van de held

Dit  is de enige kaart in het tarot-spel waarbij vertrek vol optimisme tegemoet wordt getreden; de zegewagen gaat over doelbewust je eigen weg te gaan. “Stel je doel en ga er voor”

trefwoorden hierbij zijn: ga je eigen zinvolle weg, heb helder voor ogen wat je weg is en ga die weg op, NU!

Vraag die je jezelf kunt stellen hierbij: Welke stap kan ik vandaag nemen om dichter bij mijn uiteindelijke doel te komen?