Categorie archief: tarot

2018 jaarkaart de zon

Mijn verjaardagsdatum dit jaar opgeteld is 19 d.w.z. de jaarkaart is de zon

Dit kun je ook reduceren (1+9) naar 10 rad van fortuin.
En dat kun je zelfs verder reduceren (1+0)  tot 1 de magier. Ik duidt thuis voor dit jaar ook deze andere kaarten omdat ze beiden een rol spelen. 
In mijn berekening is mijn jaarkaart voor 2018 de zon. De zon komt dit jaar op mijn levenspad met lessen en archetypische duidingen in de eerste helft van dit jaar en de meer innerlijke beleving daarvan in de tweede helft van dit jaar. 

En weet je, ik ben afgelopen jaren zeker 5 of 6 verschillende manieren tegengekomen waarop door tarotisten de jaarkaarten berekend worden! Niet alleen de optelling is bij bekende tarotisten verschillend, maar ook de datum van ingang, en natuurlijk de duiding zelf. Vind daarin dus zelf gewoon je eigen weg. 

Naast de jaarkaart doe ik een legging voor het jaar 2018. Veel tarotisten trekken 12 kaarten voor 12 maanden.  Zelf leg ik een patroon, met vraag, wat is de tendens, waar zou ik aandacht aan kunnen geven, waar moet ik op letten etc. Dat voelt het beste. Vorig jaar trok ik voor ieder één kaart, maar dat beviel niet en 12 of 13 kaarten voor elke maand of maan vind ik óók niets voor mij. Een legging dus, die schrijf ik een andere keer uit. 

De Zon

De zon tarotkaart 19 Als een jaarkaart betekent De Zon succes. De Zon voorspelt de geboorte van een nieuw project, dat in de dromen en fantasieën van het voorgaande jaar ontstaan is.
Nieuwe inzichten breken door en situaties die vorig jaar mistig waren helderen dit jaar op. Er kunnen geheimen onthuld worden. Je kunt, bevrijd van de angsten die je bedrukten, weer ontvankelijk zijn. Dromen kunnen nu waar worden.Je ideeën werpen vrucht af, omdat je ontdekt hebt hoeveel bereikt kan worden door bevestigend denken. Volg vol vertrouwen je intuïtie en je zult merken dat die je niet in de steek laat. Wees hartelijk en gul. Verwacht dit jaar enkele goede resultaten te zien. Wees als een kind. Doe af en toe een gokje. Verzoeningen met anderen zijn nu mogelijk.

De Zon is de bron van zowel tijdelijke aardse als geestelijke rijkdommen. Denk daarom positief over je voorspoed en laat elke dag je meer wijsheid en begrip aanreiken.

Het is een jaar van geluk hebben; er zullen zich veel kansen en mogelijkheden aandienen, wees er op voorbereid die te grijpen.

Bron o.a. de lessen van Mary Greer.

Advertenties

2017 Maan

Bij het trekken van jaarkaarten zoals ik in op 27 december 2017 schreef, kun je in veel gevallen de getallen nog verder reduceren tot je één getal hebt. Het kleinste getal (van 1 tot 9) wordt dan wel gezien als het innerlijk teken. Veel tarotisten omschrijven dit als de jaarkaart. In mijn jaar 2017 was dit getal 9 de kluizenaar, die ik op 31 december beschreef naar aanleiding van de kaart die ik halverwege 2017 toegestuurd kreeg van de tarotberoepsvereniging. Het grootste getal (van 10 tot 22) wordt dan beschreven als het gedragsteken of ook het uiterlijk teken. Voor mij was dit grootste getal in 2017: 18 de maan

In mijn eigen berekening van de jaarkaarten waarbij ik de lessen van Mary Greer als richtlijn neem, was mijn jaarkaart voor 2017 getal 18, de maan.

Ik vertelde al dat het een moeilijk jaar was, deze jaarkaart geeft daarvoor ook veel handreikingen.

Jaar van de maan

In het jaar van De Maan raak je mogelijk gedesillusioneerd over de idealen waaraan je het voorgaande jaar hebt gewerkt. Maar dit is een test om te zien of die idealen standhouden onder de aanvallen van anderen en onder je eigen angst dat je dromen niet substantieel genoeg zijn. Je gevoeligheid voor het collectief onbewuste is in deze jaren krachtig en beïnvloedt  je eigen individuele identiteit;  je kunt  daardoor in verwarring raken over wat je eigen waarden en gevoelens zijn en welke uit het collectief onbewuste afkomstig zijn en uitgekristalliseerd zijn op een aards niveau.

De maan tarotkaart 18Dit kan een jaar zijn van paranormaal en intuïtief ontwaken, zoals door het corresponderende teken Vissen wordt aangegeven. Je hebt mogelijk levendige dromen en je verbeelding draait  overtijd, waardoor je misschien niet altijd meer zeker bent van wat  illusie is en wat realiteit is. De Maan is een kaart van karmische banden.  Je raakt dit jaar betrokken bij kwesties die met je voorgaande of toekomstige levens samenhangen. Aanvaard en probeer te begrijpen wie je bent geweest en waarom. Gebeurtenissen die dit jaar spelen hebben niet te overziene aspecten en gevolgen. Je voelt je  gevangen in je omstandigheden, verkeerd begrepen door vrienden, een buitenstaander bij gebeurtenissen. Maar waarschijnlijk houdt je eigen verbeelding je voor de gek, want je gezond verstand is ‘verduisterd’. 

Interpreteer situaties symbolisch dit jaar! 

Je doet er goed aan je in occulte en “verborgen” zaken te verdiepen, zodat je met de energie van dit Maan-jaar kunt werken in plaats van hier tegen in te gaan. Met je actieve verbeelding kunt je schitterend visualiseren en kun je datgene wat je wilt scheppen bevestigen. 

00433055No, my soul is not asleep.
It is awake, wide awake.
It neither sleeps nor dreams, but watches,
its eyes wide open
far off things, and listens
at the shores of the great silence.
– Antonio Machado

Nee, mijn ziel slaapt niet.
Hij is wakker, klaarwakker.
Hij slaapt niet, noch droomt hij
maar ziet,
de ogen wijd open
verre dingen, en luistert
aan de oevers van de
Grote Stilte.

De zegewagen

Grote arkanakaart 7: de zegewagen

de zegewagen image by Will WorthingtonDe zegewagen heeft als archetype: het vertrek van de held

Dit  is de enige kaart in het tarot-spel waarbij vertrek vol optimisme tegemoet wordt getreden; de zegewagen gaat over doelbewust je eigen weg te gaan. “Stel je doel en ga er voor”

trefwoorden hierbij zijn: ga je eigen zinvolle weg, heb helder voor ogen wat je weg is en ga die weg op, NU!

Vraag die je jezelf kunt stellen hierbij: Welke stap kan ik vandaag nemen om dichter bij mijn uiteindelijke doel te komen?

bokalen 3

Bokalen 3dagkaart 5 januari: bokalen 3
kaart nummer 43
De drie van bokalen gaat over ruimte geven aan wat je voelt en wijst ons op het mogen uiten van onze gevoelens
sleutelwoord: vreugdevol vieren
De Drie van Bekers vertegenwoordigt groepen mensen die samenkomen om zich te richten op een gemeenschappelijke emotioneel doel
Om over na te denken vandaag± kun jij je gevoelens uiten? Wat zou jij vreugdevol kunnen vieren? Welk gevoel zou je met anderen willen delen? Met wie ga jij dat vandaag doen?
advieskaart: verheug je over dat wat je hebt bereikt / laat andere delen in je succes.

vreugde / happy ending / geluk in de liefde

Vijf van zwaarden

vijf van zwaardenDe vijf van zwaarden 
het getal 5 gaat altijd over “leren”
en zwaarden gaan veelal over “moeilijke” zaken.
element: lucht

De Vijf van Zwaarden gaat over het je bewust zijn van je eigen mening en wijst je op het kunnen leren geen onnodige strijd (meer) te voeren.

Deze kaart gaat over het eigen denken
sleutelwoord: vrijheid van denken

Inzicht gevende vragen die je jezelf kunt stellen bij deze kaart :
Wil je altijd gelijk hebben? Denk jij dat je altijd moet strijden? Welke strijd heeft geen zin (meer)? In welke strijd stop jij geen energie meer?
Definieer je misschien je belangen te beperkt?

de Vijf van Zwaarden duidt ook op een moeilijke energie en kan betekenen dat je een ruwe dag voor de boeg hebt.
Het kan daarbij gaan om verraad, oneerlijkheid en bedrog, vernedering, roddel, treiteren, belachelijk maken . . .

Eadha – Esp en koning van zwaarden

Ogham Ogham voor vandaag is Eadha, de ratelpopulier, de Esp (Populus tremula). Essentie van Eadha is het overwinnen van angst. Eadha is het gefluister dat je aanspoort door te gaan en je vleugels uit te spreiden. Deze ogham hoort tot de vierde set van vijf ogham.
De ratelpopulier fluistert en zingt de liederen van de goden. Vertrouwen in de natuur en in jezelf , leef het leven, dans in de wind!
Ik ga graag bij de ratelpopulier van Helwerd op bezoek om te luisteren naar de verhalen die ze me influistert terwijl de wind over mijn gezicht streelt.

Dagkaart vanmorgen: Koning van Zwaarden

swords king

element: lucht
gaat over: actief handelen vanuit je denken, over het daadwerkelijk handelen vanuit je eigen denken. Geef het vorm.
sleutelwoord: actief en analytisch
Astrologische verbanden: waterman
Veel inzichtelijke vragen die je kunt stellen bij deze kaart : luister je naar jezelf, wat denk je er zelf van, misschien kun je even rust nemen om iets objectief te kunnen bekijken. Ben jij je bewust van wat je weet? Handel je daar ook naar?
Heb je nog voldoende overzicht?
advieskaart: Spreek je helder en duidelijk uit