Categorie archief: ogham

Gaspeldoorn

Terug bij Ohn — de Gaspeldoorn
Elke keer als ik haar nodig heb verschijnt ze; zo ook vandaag.

http://yolandavannieuwkoop.files.wordpress.com/2012/07/onn.jpgOnn (Ohn) is Ulex europeaus of Gaspeldoorn. Ze is onderdeel van de vierde serie van vijf Oghams. Ze brengt troost, haar omhelzing voedt en verzorgt ons, ze houdt ons veilig en warm.

Ze is een goede lerares in het optimisme, ze is een bron van licht en inspiratie en haar essentie inspireert ons: ze kan de vonk van de bron van de schepping in onszelf ontsteken, daardoor kan ze ons begeleiden vanuit inertie naar nieuwe energie.
In het gebied waar ik als een kleuter woonde waren veel van deze Gaspeldoorns  te vinden maar tegenwoordig staat ze in Nederland op de rode lijst van bedreigde planten. Gaspeldoorn draagt ​​gele zwaar geurende bloemen in de lente en bloeit vaak het hele jaar door. Ze trekt veel bijen aan, waaraan we onze  mede te danken hebben😉 De naalden kunnen worden gebruikt om kleding vast te maken. Gaspeldoorn werd in de middeleeuwen boven de deur opgehangen als een voorteken tegen het kwaad. Hoewel ze giftig is –Cytisine alkaloïde- werd ze gebruikt om koeien en paarden te voeden. In Nederland werd ze ook gebruikt als brandhout en zelfs als meststof.
Gaspeldoorn als een “heelkruid maakt je meer bewust van kleuren en brengt een gevoel van lichte intoxicatie, maar een grotere doses induceert de dood en ik kan me voorstellen dat deze plant beschouwd werd als een heilige plant door mijn voorouders.
Ik hou van haar geur! Maar ik wandel voorzichtig langs het zonnige pad, waarlangs ze groeit omdat ze mij graag in haar omhelzing vast houdt.

Advertenties

Apple – Quert

Apple came to visit unexpectedly this morning when I stood looking at the bright stars in an otherwise cloudy and stormy early-morning-sky. One of her branches laid down on the grass, as if to remind me of making the ogham oracle, to make a wand, to make apple pie from the apples gathered in the autumn!
Quert is in the set of the second five Ogham.
Apple, Malus domesticus, but often the crab apple (Malus sylvestris) is used, is a symbol of faithfullness and love.
The essence of Quert is of the loved and the loving. Yet she also teaches us that we walk our own path alone.
Uses
appels
Apple Cider Vinegar was used by the early Egyptians and recorded as being given by Hippocrates to treat his patients in 400BC.  I would recommend using a tablespoon of it every morning: in a cup of warm water, maybe sweetened with honey.
Tradition
Wassailing the apple trees on 12th night (near January 6th) was once a custom (and is revived in places nowadays) to ensure the health and abundance of the crops: a large fire is made, a ‘wassail cup’ of hot, spiced cider is passed from hand to hand. Some is poured into the roots of the trees, and some is soaked into toast and placed in the branches. Pans and metal rods are banged and often fireworks let off so that the devil and any evil spirits abroad will be frightened away and the trees will not be harmed.

Gort – Ivy – Klimop

Klimop kwam op mijn pad in het bos waar ik afgelopen week was, vaak in innige omarming met de eik.
Gort leert ons alles over ondersteuning: hoe ondersteunen we en hoe worden we ondersteund,  hierbij gaat het over emotionele zorg, samenwerking, delen, vertrouwen en de klimop daagt  ons uit om helder te krijgen waar door competitie menselijk egoïsme en ego, jaloezie en onzekerheid op de voorgrond treedt.
Klimop verteld over ambitie, hoe alledaagse of spiritueel, persoonlijk of algemeen dan ook, maar herinnert ons er ook aan dat we niet alleen zijn: hoe kunnen we helpen en hoe werken we elkaar tegen?
De klimop groeit met diepgroene bladeren, zich overvloedig windend door de takken van andere bomen, en kan zich meedogenloos vastklampen aan elke vorm van ondersteuning. Een plant met een enorme weerstand, altijdgroen, groeit overal doorheen, verhout, zoekt steun bij anderen maar groeit ook over anderen heen, verdringt anderen.
De klimop biedt honing als nectar voor veel insecten wanneer hij bloeit en de bessen zijn een zeldzame traktatie voor vogels midden in de winter.
Zo kan de klimop gezien worden als steun en toeverlaat voor diegenen die dat nodig hebben .
Tegelijkertijd heeft klimop soms een beklemmende sfeer van dreiging en vasthoudendheid die de boom bedreigt waarom de klimop zich vastklampt. Dus  klimop kan ons steunen, maar kan ook beperkend en bindend zijn.
Dit is een Ogham die enige voorzichtigheid gebiedt bij het vragen om hulp en ondersteuning wanneer we een weg zoeken naar een gevoel van gehechtheid en gemeenschap;  we dienen hierbij wel onze eigen vrijheid  te behouden en ons niet over te leveren aan zijn innerlijke verlangen om alle obstakels tegen elke prijs te overwinnen.
Als essentie helpt klimop diegenen die hun weg niet alleen kunnen vinden of hulp nodig hebben bij de keus om de beste richting te kiezen. Wanneer je tot stilstand bent gekomen door besluiteloosheid of door een overmaat aan keuzes die je kunt maken, dan herinnert Klimop je er aan dat er geen verkeerde keuze is, want alle wegen leiden je tot waar je bent!
Klimop  is van oudsher een heelplant. Maar bessen zijn voor de mens giftig en bladeren in zekere mate ook. (gevallen van braken, buikloop, koorts, stuipen, sufheid, coma, huiduitslag zijn geregistreerd)
Klimop bevat o.a. Saponinen, Flavonglycosiden en fyto-oestrogenen.
Blad wordt verwerkt in hoestsiropen, helpt  bij verstopping, bij jicht en artritis als pijnstiller.
Thee van klimopbladeren zou de bloeddruk kunnen verlagen.
Maar ervaringen met inwendig gebruik zijn  tegenstrijdig, dus altijd een kruidengeneeskundige raadplegen.
Uitwendig gebruikt bij een bijensteek, het stilt pijn en jeuk.
Gekneusde bladeren trekken ook etter uit wonden.
Een afkooksel kan worden gebruikt tegen  brandwonden en zweren.

tinne – Hulst

HollyOnder het baldakijn van gouden es ontmoette ik mijn  essentie voor vandaag: “Tinne”, de hulst (Ilex aquifolium)
Hulst groeit het halve jaar in het donkere struikgewas en de andere helft van het jaar in het licht wanneer de essen hun bladeren hebben verloren.
Hulst leert ons om evenwicht te vinden, en om negatieve energie te transformeren in creativiteit.
Hulst essentie is een essentie van liefde en een machtige kracht, zoals die van moederlijke liefde en bescherming, eeuwig en oneindig. Hulst essentie beschermt en verdedigt ons.
Hulst brengt innerlijke kracht en macht, het vermogen om de uitdagingen van het leven aan te gaan, ook al voelen we ons zwak en kwetsbaar. Het innerlijke vuur van de boom helpt ons om onze eigen innerlijke strijd te overwinnen.
Tinne in Gaelic betekent ‘vuur’. Het is een van de meest vurige van alle houtsoorten.
Fijnkorrelig, hard en ivoorkleurige kan hij worden gebruikt om een prachtige toverstaf te maken.
Ik gebruik de hulst in beschermende magie en dromen magie.
De bladeren van hulst kunnen worden geoogst in deze tijd van het jaar en worden gedroogd. Zij kunnen worden gebruikt als thee als je bronchitis  met koorts hebt.

Saille

As I entered the realm of the standing stones beyond the woodlands, I crossed the stream and Willow called to me and halted me for a moment.
Willow is a water loving tree, there are many species but this seems to be Salix alba. She is wonderfully flexible. Her essence will help to heal, allowing pain and complications of life to wash away. She can strengthen your self-esteem, her magic reminding you that you are an amazing being and an essential part of this limitless universe.
Cerridwen and the moon appear at this early friday hour of the moon, and willow weaves
I harvested Stargate Essence in the centre of Stonehenge
I created a standing stone portal as the adventurer mystic and the coming weeks will work with it as summer turns slowly into autumn while we work hard during these harvesting days.
Duir is required to be there but with me now Saille is as well
Nathair

Duir – Oak

Today I met Oak as I searched for a cool place in the heat. Duir is the seventh letter of the Ogham tree alphabet, it is in the second five Ogham, corresponding to the letter D which means Oak (Quercus robur). Duir means solidity, steadfastness, strength and courage and protection.Oak is the doorway.

Duir essence gives strength and vigour, it opens portals to other places and realms, it offers us opportunity. Young oak teaches us hope, old oak reminds us to stay flexible. Go, enter the doorway and go into the new day!

Ohn – Gorse

http://yolandavannieuwkoop.files.wordpress.com/2012/07/onn.jpgWalking in the sun at the edge of the woodland I met Onn (Ohn) Ulex europeaus or Gorse.  She is in the fourth five ogham. She is comforting, her embrace keeps us nurtured and cared for, safe and warm.
She is a teacher of optimism, a source of light and inspiration and her essence will inspire us and spark the source of creation in ourselves, guiding us through inertia into new energy.
In the area where I lived as a small child there were a lot of these “Gaspeldoorn” as it is called in Dutch, but in Netherlands  it is on our red list of endangered plants.  Gorse bears yellow high scented flowers in spring and often throughout the year. She attracts bees, thus giving us mead ;-)   The spikes can be used to fasten your clothing. Gorse was hung as an omen against evil above the door in the middle ages.  Although it is poisonous (Cytisine alkaloid) , it was used to feed cattle and horses.  In the Netherlands it was used as firewood and as fertilizer.
Gorse as a “herb” heightens awareness of colours and brings a feeling of slight intoxication but in larger doses it induces death and I can imagine this plant being regarded as a sacred plant by our ancestors.
I love her smell! But I thread carefully along the sunny road where she grows because she likes to hold on to me and keep me in her embrace.