Auteursarchief: tarotmediator

book of Taliesin

The beautiful I sang of, I will sing.
The world one day more.
Much I reason,
And I meditate.
I will address the bards of the world,
Since it is not told me
What supports the world,
That it falls not into vacancy.
Or if the world should fall,
On what would it fall?
Who would uphold it?
The world, how it comes again,
When it falls in decay,
Again in the enclosing circle.
The world, how wonderful it is,
That it falls not at once.
The world, how peculiar it is,
So great was it trampled on.

From the book of Taliesin

Advertenties

Zegenwagen VII

In een jaar van De Zegewagen handelt u en gaat u verder volgens de in het jaar der Geliefden genomen beslissingen. (In een jaar der geliefden besluit u misschien een relatie te beëindigen, maar u doet het pas in een jaar van De Zegewagen). In het jaar van De Zegewagen ligt de nadruk op uw doelen en bundelt u uw krachten om vooruit te gaan. Met het getal 7, symbolisch voor initiatie, is het een jaar om vaardigheden te leren beheersen. U dient uw vakkundigheid te bewijzen in moeilijke situaties, vaak met botsende aspecten. U moet aan zelfbeheersing en zelfdiscipline werken. Als u uw instincten en emoties (weergegeven door de sfinxen) de vrije teugel laat, rukken ze u misschien uiteen. Dat kan de vorm aannemen van een of andere ineenstorting (uw geduld verliezen of erger) of een ongeval (soms letterlijk met uw auto/wagen).

de zegewagen image by Will Worthington
In een jaar van De Zegewagen treedt u op als een krijger. De epauletten van de wagenmenner verraden een drang om anderen te dienen en te beschermen of een goede zaak te verdedigen. Zoals bij de Ridders die in vroeger tijden op zoek waren naar de Graal, heeft uw jaar van De zegewagen de grootste betekenis wanneer u een duidelijk doel voor ogen hebt en een vaste koers vaart. u ontwikkelt assertiviteit en vestigt een identiteit in de wereld. Rijdt u echter te hard, dan wordt u misschien strijdlustig en verwaand en rijdt u zonder consideratie iedereen van de sokken.

Om uzelf gemakkelijker in de wereld te poneren, trekt u een of ander gepast harnas of uniform of een zgn. Persona aan. Met een duur pak kunt u zich bijvoorbeeld de geslaagde zakenman voelen, terwijl u aan een speciaal uniform of gereedschap vertrouwen in uw meesterschap ontleent. Met zulke middelen verhult u tevens uw kwetsbare gevoelens en onzekerheid.
Mensen reizen of verhuizen vaak in een jaar van De Zegewagen, maar met deze met de Kreeft corresponderende kaart is het gevoel geworteld te zijn desondanks voor u onontbeerlijk om u in een mogelijk turbulent jaar zeker te voelen. Soms zult u zo gehecht aan uw thuis raken of beschermd worden door het harnas, dat u ‘versteent’ en een onverplaatsbaar object wordt. Aangezien de Maan over Kreeft heerst, kan in de nabijheid van water vertoeven u helpen uw lichtgeraakte emotionaliteit te ontspannen en uw zenuwen tot rust te brengen.

tekst uit Tarotconstellaties van Mary Greer

Jaarkaart voor een jarige: de geliefden

In een jaar der Geliefden valt de nadruk op relaties. de geliefden lijsterbesU begint ze en beëindigt ze, of soms zult u aan helemaal geen relatie deelnemen, omdat u niet met minder genoegen wenst te nemen dan wat u echt wilt en nodig hebt. Het kan ook om relaties met uw familie, collega’s of vrienden gaan. Met deze kaart, die met Tweelingen correspondeert en door Mercurius geregeerd wordt, is een van uw lessen open en eerlijk te leren communiceren, waarbij niets verborgen wordt gehouden. In een jaar der Geliefden verwacht u dat van anderen zowel als van uzelf.

De grootste les is: Wat wilt u in een relatie en waar hebt u behoefte aan? De mensen met wie u serieus een band aan gaat, weerkaatsen uw zelfbeeld, en daarom moet u in een jaar der Geliefden stil staan bij hoe anderen u zien en behandelen, zodat u meer te weten komt over hoe u uzelf ziet.

Dit is ook een jaar om veel van de steun en aanmoediging die u nodig hebt in uzelf te leren vinden. U gaat beseffen dat u kunt communiceren met een innerlijke stem (vaak gewaargeworden als van het andere geslacht), die een directe verbindingslijn met uw hoogste Zelf heeft. U leert uw verwachtingen van en projecties op de mensen in uw leven terug te nemen. Dit jaar begint u ermee de mannelijke en vrouwelijke energieën in u te vermengen en in evenwicht te brengen.

Een oude titel voor de kaart is ‘De Twee Wegen’. Dat herinnert ons eraan dat een jaar der Geliefden een jaar van keuzes is en vaak een belangrijk keerpunt in uw tienjarige cyclus behelst. Uw relaties zullen daarom van grote invloed op uw keuzes en besluiten zijn, en misschien liggen ze er wel aan ten grondslag. Onthoud dat oprechte communicatie het keurmerk van het jaar is en cruciaal in alle besluitvorming.

tekst uit Tarotconstellaties van Mary Greer

kracht

MAJ08SIn uw jaar van Kracht luiden de centrale vragen: Wil ik met hart en ziel hetgeen ik doe? Is het wat ik waarlijk verlang? U dient het doel die u in het jaar van De Zegewagen voor ogen had verder uit te diepen.
Na een jaar waarin u gestreden heeft uw pad uit te zetten en uw emoties onderdrukt hebt om vooruit te kunnen komen, merkt u dat uw wezenlijke emoties weer de kop op steken. Sterker nog, u hebt ze ook nodig, wilt u in de ingeslagen richting verder blijven gaan. Zonder hernieuwde hartstocht kunt u de uitdagingen misschien niet aan en bent u mogelijk gedwongen uw oogmerk te verleggen. Het is tijd om naar uw instinctieve aard te kijken en met alle angsten eromheen af te rekenen.

Met deze met Leeuw corresponderende kaart voelt u dit jaar een ‘lust’ (zoals Crowley de kaart noemt) naar creativiteit en zelfexpressie. Gelijk het sap in de lente gaat borrelen, hebt u zin in het leven en verlangt ernaar uw affectie te tonen, het risico te nemen om te verklaren waarvan u houdt. Het kan een jaar van zinnelijk en seksueel verkennen zijn. Hopelijk zult u deze hartstochtelijkheid in zinvolle projecten kanaliseren en haar niet verspillen of tot een destructieve kracht laten verworden. In de rituele magie wordt dit het opwekken van een ‘krachtkegel’ genoemd, die bij ontlading op een specifiek doel wordt gericht of anders schade kan aanrichten.

Kijk daarom goed uit met wat u doet, want metaforisch ‘speelt u met vuur’. En evenals vuur kunnen uw emoties hetzij een grote kracht ten goede zijn, hetzij een verwoestende – al naar gelang van hoe u ermee omgaat en ze richt. Sluit in uw armen wat u lelijk of beestachtig in uzelf acht, want van een dergelijke aanvaarding wordt u alleen maar sterker.
In het jaar van Kracht zult u misschien al uw krachten moeten aanspreken om u door situaties van grote moeilijkheden heen te slaan, zoals problemen op het werk, met de gezondheid of privé. U moet uw eigen behoeften in evenwicht brengen met die van degenen van wie u houdt. Misschien moet u bewijzen dat u iets hartverscheurends aankunt, dat u het volhoudt hoe moeilijk het ook wordt. Door moedig te zijn wint u aan innerlijke kracht, aangezien u zo de diepten van uw hart peilt. Kracht is de kloppende pulsatie van het hart, die zegt: ‘Met één stap tegelijk volg ik de richting die mijn hart mij op stuurt”. Van die dingen waarvan u houdt maar die vaak tegenstrijdig met elkaar zijn, leert u wat u werkelijk wilt.

Peace

roseIf there is to be peace in the world,
There must be peace in the nations.
If there is to be peace in the nations,
There must be peace in the cities.
If there is to be peace in the cities,
There must be peace between neighbors.
If there is to be peace between neighbors,
There must be peace in the home.
If there is to be peace in the home,
There must be peace in the heart.

chinese philospher – lao-tse – 6th century bce

00433055No, my soul is not asleep.
It is awake, wide awake.
It neither sleeps nor dreams, but watches,
its eyes wide open
far off things, and listens
at the shores of the great silence.
– Antonio Machado

Nee, mijn ziel slaapt niet.
Hij is wakker, klaarwakker.
Hij slaapt niet, noch droomt hij
maar ziet,
de ogen wijd open
verre dingen, en luistert
aan de oevers van de
Grote Stilte.

De zegewagen

Grote arkanakaart 7: de zegewagen

de zegewagen image by Will WorthingtonDe zegewagen heeft als archetype: het vertrek van de held

Dit  is de enige kaart in het tarot-spel waarbij vertrek vol optimisme tegemoet wordt getreden; de zegewagen gaat over doelbewust je eigen weg te gaan. “Stel je doel en ga er voor”

trefwoorden hierbij zijn: ga je eigen zinvolle weg, heb helder voor ogen wat je weg is en ga die weg op, NU!

Vraag die je jezelf kunt stellen hierbij: Welke stap kan ik vandaag nemen om dichter bij mijn uiteindelijke doel te komen?