Imbolc ~~ voorjaar

Het vuur van het voorjaar wordt in het geheim ontstoken,  alleen diegenen die “weten” zullen de bijna verborgen tekenen herkennen die het ontwaken van het leven op het land aankondigen.

Thig an nathair as an toll
Là donn Brìde,
Ged robh trì troighean dhen t-sneachd
Air leac an làir.
Cha bhoin mise ris an nimhir,
Cha bhoin an nimhir num.’
“The serpent will come from the hole
On the brown Day of Bríde,
Though there should be three feet of snow
On the flat surface of the ground
I will not molest the serpent,
Nor will the serpent molest me.”
Carmina Gadelica, Ortha nan Gaidheal( Hymns and Incantations

In de Keltische traditie is het vandaag – 2 februari 2018 – Imbolc, Oimealg of Oimelc . Deze dag valt precies in het midden van  de donkere helft van het kalenderjaar “giamos“.  In de Coligny kalender wordt deze maand “Ogronios” genoemd.)¹
Imbolc wordt vaak vertaald als “in de buik” maar de oorsprong van het woord komt vermoedelijk van m(b)lig-  hetgeen “melk” betekent.
Dit feest valt samen met de lactatie van de schapen,  een aantal weken voor het lammeren.
De tekenen van het naderende voorjaar zijn te herkennen voor zij die willen zien,

Vandaag is het ook een feest van Bridget ( Brighid’s Day or St Brighid’s Day). Dit feest werd tot in de 20e eeuw gevierd in Schotland en Ierland maar is in de meeste Gaelic sprekende regio’s vervangen door Maria Lichtmis. Het lijkt me dat door een wonderlijke gang van de geschiedenis de oude voorchristelijke godin Brigit samengesmolten is met de christelijke heilige Brighid zonder veel van haar kwaliteiten te verliezen en vervolgens lijkt de rol van Brigit, met name in dit feest, door de maagd Maria overgenomen te zijn.

74-klIk trok voor deze dag de Kaart: de prinses van Pentagrammen (page), deze kaart gaat over onbevooroordeeld kijken naar wat je ‘in handen’ hebt, verbonden met het element aarde, zozeer dat ze het aarde-aspect ervan vertegenwoordigd.  Ze heeft als sleutelwoorden onder andere: “verkennen van mogelijkheden”.
Zij wijst ons er op dat we met kinderlijke onbevangenheid mogen kijken naar ons bezit, naar onze talenten en ervaringen, naar dat “wat we in handen hebben”.  Zonder oordelen.

Zij brengt ook de boodschap van de ontdekking van de geheimen der aarde. Als je wilt zien en helder wilt horen.

Voor veel mensen is het nu al de tijd van de grote schoonmaak. Is het daar nu voor jou ook de tijd voor?  Of juist niet?  

Kun je loslaten en het nieuwe omarmen?

Onderzoek wat er op je pad ligt met een “open mind”.

Bronnen:
)¹  Celtic Rituals – A. Kondratiev, uitgegeven door Collinspress

http://en.wikipedia.org/wiki/Candlemas#History

http://en.wikipedia.org/wiki/Imbolc

Carmina Gadelica, Ortha nan Gaidheal (te koop via Amazon)
Leergangen van OBOD
Timeless Wisdom of the Celts
, Steve Eddy & Claire Hamilton
(te koop via Amazon)

Advertenties

2018 jaarkaart de zon

Mijn verjaardagsdatum dit jaar opgeteld is 19 d.w.z. de jaarkaart is de zon

Dit kun je ook reduceren (1+9) naar 10 rad van fortuin.
En dat kun je zelfs verder reduceren (1+0)  tot 1 de magier. Ik duidt thuis voor dit jaar ook deze andere kaarten omdat ze beiden een rol spelen. 
In mijn berekening is mijn jaarkaart voor 2018 de zon. De zon komt dit jaar op mijn levenspad met lessen en archetypische duidingen in de eerste helft van dit jaar en de meer innerlijke beleving daarvan in de tweede helft van dit jaar. 

En weet je, ik ben afgelopen jaren zeker 5 of 6 verschillende manieren tegengekomen waarop door tarotisten de jaarkaarten berekend worden! Niet alleen de optelling is bij bekende tarotisten verschillend, maar ook de datum van ingang, en natuurlijk de duiding zelf. Vind daarin dus zelf gewoon je eigen weg. 

Naast de jaarkaart doe ik een legging voor het jaar 2018. Veel tarotisten trekken 12 kaarten voor 12 maanden.  Zelf leg ik een patroon, met vraag, wat is de tendens, waar zou ik aandacht aan kunnen geven, waar moet ik op letten etc. Dat voelt het beste. Vorig jaar trok ik voor ieder één kaart, maar dat beviel niet en 12 of 13 kaarten voor elke maand of maan vind ik óók niets voor mij. Een legging dus, die schrijf ik een andere keer uit. 

De Zon

De zon tarotkaart 19 Als een jaarkaart betekent De Zon succes. De Zon voorspelt de geboorte van een nieuw project, dat in de dromen en fantasieën van het voorgaande jaar ontstaan is.
Nieuwe inzichten breken door en situaties die vorig jaar mistig waren helderen dit jaar op. Er kunnen geheimen onthuld worden. Je kunt, bevrijd van de angsten die je bedrukten, weer ontvankelijk zijn. Dromen kunnen nu waar worden.Je ideeën werpen vrucht af, omdat je ontdekt hebt hoeveel bereikt kan worden door bevestigend denken. Volg vol vertrouwen je intuïtie en je zult merken dat die je niet in de steek laat. Wees hartelijk en gul. Verwacht dit jaar enkele goede resultaten te zien. Wees als een kind. Doe af en toe een gokje. Verzoeningen met anderen zijn nu mogelijk.

De Zon is de bron van zowel tijdelijke aardse als geestelijke rijkdommen. Denk daarom positief over je voorspoed en laat elke dag je meer wijsheid en begrip aanreiken.

Het is een jaar van geluk hebben; er zullen zich veel kansen en mogelijkheden aandienen, wees er op voorbereid die te grijpen.

Bron o.a. de lessen van Mary Greer.

2017 Maan

Bij het trekken van jaarkaarten zoals ik in op 27 december 2017 schreef, kun je in veel gevallen de getallen nog verder reduceren tot je één getal hebt. Het kleinste getal (van 1 tot 9) wordt dan wel gezien als het innerlijk teken. Veel tarotisten omschrijven dit als de jaarkaart. In mijn jaar 2017 was dit getal 9 de kluizenaar, die ik op 31 december beschreef naar aanleiding van de kaart die ik halverwege 2017 toegestuurd kreeg van de tarotberoepsvereniging. Het grootste getal (van 10 tot 22) wordt dan beschreven als het gedragsteken of ook het uiterlijk teken. Voor mij was dit grootste getal in 2017: 18 de maan

In mijn eigen berekening van de jaarkaarten waarbij ik de lessen van Mary Greer als richtlijn neem, was mijn jaarkaart voor 2017 getal 18, de maan.

Ik vertelde al dat het een moeilijk jaar was, deze jaarkaart geeft daarvoor ook veel handreikingen.

Jaar van de maan

In het jaar van De Maan raak je mogelijk gedesillusioneerd over de idealen waaraan je het voorgaande jaar hebt gewerkt. Maar dit is een test om te zien of die idealen standhouden onder de aanvallen van anderen en onder je eigen angst dat je dromen niet substantieel genoeg zijn. Je gevoeligheid voor het collectief onbewuste is in deze jaren krachtig en beïnvloedt  je eigen individuele identiteit;  je kunt  daardoor in verwarring raken over wat je eigen waarden en gevoelens zijn en welke uit het collectief onbewuste afkomstig zijn en uitgekristalliseerd zijn op een aards niveau.

De maan tarotkaart 18Dit kan een jaar zijn van paranormaal en intuïtief ontwaken, zoals door het corresponderende teken Vissen wordt aangegeven. Je hebt mogelijk levendige dromen en je verbeelding draait  overtijd, waardoor je misschien niet altijd meer zeker bent van wat  illusie is en wat realiteit is. De Maan is een kaart van karmische banden.  Je raakt dit jaar betrokken bij kwesties die met je voorgaande of toekomstige levens samenhangen. Aanvaard en probeer te begrijpen wie je bent geweest en waarom. Gebeurtenissen die dit jaar spelen hebben niet te overziene aspecten en gevolgen. Je voelt je  gevangen in je omstandigheden, verkeerd begrepen door vrienden, een buitenstaander bij gebeurtenissen. Maar waarschijnlijk houdt je eigen verbeelding je voor de gek, want je gezond verstand is ‘verduisterd’. 

Interpreteer situaties symbolisch dit jaar! 

Je doet er goed aan je in occulte en “verborgen” zaken te verdiepen, zodat je met de energie van dit Maan-jaar kunt werken in plaats van hier tegen in te gaan. Met je actieve verbeelding kunt je schitterend visualiseren en kun je datgene wat je wilt scheppen bevestigen. 

kluizenaar van 2017

2017 was voor mij het jaar van de Kluizenaar. Heel erg veel en diep naar binnengekeerd, heel veel zaken afgerond en andere nog open liggende dingen afgesloten. Ik vond het daarmee een zwaar jaar.  Halverwege het jaar is mijn verjaardag en  kreeg ik van mijn vereniging de volgende kaart, die een aantal zaken helder duidde:

In een jaar van De Kluizenaar raakt u geïsoleerd en bent u alleen, vaak al meteen vanaf het begin van het jaar. U probeert met vrienden samen te komen, maar ze hebben het te druk, zijn verhuisd of houden zich met andere dingen bezig. maar dan merkt u dat u het best leuk vindt om meer tijd voor uzelf te hebben. Er zijn dingen waarover u moet nadenken en andere om af te ronden, en daar hebt u tijd voor uzelf voor nodig. In een 9-jaar (het laatste ééncijferige getal) moet u alle projecten en alles wat van de voorgaande jaren is blijven liggen afronden, zodat u onbelast in het volgende jaar aan iets nieuw kunt beginnen. Knoop de losse eindjes aan elkaar en maak schoon schip, want anders zullen ze deel gaan uitmaken van de last waar u in een jaar van De Gehangene aan onderdoor gaat.

Uw jaar van De Kluizenaar is een jaar van introspectie: u kijkt terug naar wat u achter u hebt en vooruit naar waar u heen gaat. Wees u bewust van wat u in de laatste cyclus bereikt en geleerd hebt. U bevindt u op het hoogtepunt van presteren: wat is het? Het is tijd om u weer op uw doelen op de lange termijn af te stemmen. De Kluizenaar heeft als het ware de ster van De Ster-kaart te pakken en gebruikt dat visioen om zijn weg te verlichten. Wat is het licht dat uw pad beschijnt?

In een jaar van De Kluizenaar vindt u mogelijk leraar of gids die u helpt. Zo iemand lijkt gewoonlijk ouder en wijzer en biedt een voorbeeld om na te volgen. Of u bent zelf zo’n gids voor iemand anders, in het besef dat u met de energie van De Kluizenaar onderricht door het voorbeeld te geven, niet door wat u zegt.

Vanuit uw teruggetrokken positie verkrijgt u een breed perspectief en voelt u grote begaanheid met de mensheid, waarvan velen in uw kring zouden kunnen profiteren.
Na het krachten verslinden van het jaar van Kracht voelt u misschien behoefte aan wat eerlijk verdiende rust. Laat verwondingen genezen en hervind uzelf. Met deze met Maagd corresponderende kaart werkt u hard en onzelfzuchtig om klaar te zijn voor de toekomst. Vergeet echter niet dat de behoedzaamheid in overvoorzichtigheid kan omslaan, volharding in halsstarrigheid en wijsheid in schijnheiligheid.

jaarkaarten

Voor elk jaar van ons leven is er een kaart uit de grote arcana die onze tarot jaarkaart vormt.  Ze vertegenwoordigt onze lessen in het lopende jaar.

De tarot jaarkaart laat zien waar het om gaat bij deze lessen. De jaarkaart wijst ons op de archetypische energieën die zich in dat jaar kunnen voordoen en duidt op persoonlijke eigenschappen waarmee we kunnen werken,  bijvoorbeeld  compassie of assertiviteit.

Sommige kaarten uit de grote arcana zullen vaak in ons leven terugkeren als onze jaarkaart, terwijl we anderen nooit te zien zullen krijgen.
De gebeurtenissen die we in een  jaar meemaken, stellen ons in staat om nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen en meer te leren over onszelf en onze behoeften.

Hoe bepaal je de tarot jaarkaart

Tel bij elkaar op:

je geboortedag + geboortemaand + het lopende jaar

trek hiervan af 22 als je op 23 of hoger uitkomt

Je verjaart op 17 april 2018, dit geeft als resultaat : 1+7+4+2+0+1+8= 23  in dit voorbeeld, trek je hier 22 van af en in dit geval is de jaarkaart dus “de magiër‘.

Het begin van het tarotjaar

Wanneer begint mijn jaarkaart, op 1 januari of op mijn verjaardag?”

Op 1 januari  begin je de les van het jaar te leren door middel van ervaringen die je confronteren met de kwesties die spelen. Dit is een uiterlijke en op gebeurtenissen georiënteerde cyclus.

Op je verjaardag zelf kun je meer naar de lessen gaan leven. Van verjaardag tot verjaardag  is een cyclus van innerlijke beleving.

Bron o.a. Mary Greer voor haar interpretatie en lessen in de jaarkaarten.

book of Taliesin

The beautiful I sang of, I will sing.
The world one day more.
Much I reason,
And I meditate.
I will address the bards of the world,
Since it is not told me
What supports the world,
That it falls not into vacancy.
Or if the world should fall,
On what would it fall?
Who would uphold it?
The world, how it comes again,
When it falls in decay,
Again in the enclosing circle.
The world, how wonderful it is,
That it falls not at once.
The world, how peculiar it is,
So great was it trampled on.

From the book of Taliesin

Zegenwagen VII

In een jaar van De Zegewagen handelt u en gaat u verder volgens de in het jaar der Geliefden genomen beslissingen. (In een jaar der geliefden besluit u misschien een relatie te beëindigen, maar u doet het pas in een jaar van De Zegewagen). In het jaar van De Zegewagen ligt de nadruk op uw doelen en bundelt u uw krachten om vooruit te gaan. Met het getal 7, symbolisch voor initiatie, is het een jaar om vaardigheden te leren beheersen. U dient uw vakkundigheid te bewijzen in moeilijke situaties, vaak met botsende aspecten. U moet aan zelfbeheersing en zelfdiscipline werken. Als u uw instincten en emoties (weergegeven door de sfinxen) de vrije teugel laat, rukken ze u misschien uiteen. Dat kan de vorm aannemen van een of andere ineenstorting (uw geduld verliezen of erger) of een ongeval (soms letterlijk met uw auto/wagen).

de zegewagen image by Will Worthington
In een jaar van De Zegewagen treedt u op als een krijger. De epauletten van de wagenmenner verraden een drang om anderen te dienen en te beschermen of een goede zaak te verdedigen. Zoals bij de Ridders die in vroeger tijden op zoek waren naar de Graal, heeft uw jaar van De zegewagen de grootste betekenis wanneer u een duidelijk doel voor ogen hebt en een vaste koers vaart. u ontwikkelt assertiviteit en vestigt een identiteit in de wereld. Rijdt u echter te hard, dan wordt u misschien strijdlustig en verwaand en rijdt u zonder consideratie iedereen van de sokken.

Om uzelf gemakkelijker in de wereld te poneren, trekt u een of ander gepast harnas of uniform of een zgn. Persona aan. Met een duur pak kunt u zich bijvoorbeeld de geslaagde zakenman voelen, terwijl u aan een speciaal uniform of gereedschap vertrouwen in uw meesterschap ontleent. Met zulke middelen verhult u tevens uw kwetsbare gevoelens en onzekerheid.
Mensen reizen of verhuizen vaak in een jaar van De Zegewagen, maar met deze met de Kreeft corresponderende kaart is het gevoel geworteld te zijn desondanks voor u onontbeerlijk om u in een mogelijk turbulent jaar zeker te voelen. Soms zult u zo gehecht aan uw thuis raken of beschermd worden door het harnas, dat u ‘versteent’ en een onverplaatsbaar object wordt. Aangezien de Maan over Kreeft heerst, kan in de nabijheid van water vertoeven u helpen uw lichtgeraakte emotionaliteit te ontspannen en uw zenuwen tot rust te brengen.

tekst uit Tarotconstellaties van Mary Greer